synonim łatwowierność

odm. łatwowierność, łatwowierności, łatwowiernościach, łatwowiernościami, łatwowiernością, łatwowiernościom