synonim ścichapęk

odm. ścichapęk, ścichapęka, ścichapękach, ścichapękami, ścichapęki, ścichapękiem, ścichapękom, ścichapękowi, ścichapęków, ścichapęku