synonim Francuz

odm. eks-Francuz, eks-Francuza, eks-Francuzach, eks-Francuzami, eks-Francuzem, eks-Francuzi, eks-Francuzie, eks-Francuzom, eks-Francuzowi, eks-Francuzów, eks-Francuzy