synonim Syn Człowieczy

odm. człowieczy, człowiecza, człowieczą, człowiecze, człowieczego, człowieczej, człowieczemu, człowieczo, człowieczych, człowieczym, człowieczymi, nieczłowiecza, nieczłowieczą, nieczłowiecze, nieczłowieczego, nieczłowieczej, nieczłowieczemu, nieczłowieczo, nieczłowieczy, nieczłowieczych, nieczłowieczym, nieczłowieczymi