synonim burak

odm. burak, buraka, burakach, burakami, buraki, burakiem, burakom, burakowi, buraków, buraku