synonim bydlak

odm. bydlak, bydlaka, bydlakach, bydlakami, bydlaki, bydlakiem, bydlakom, bydlakowi, bydlaków, bydlaku