synonim choroba Alzheimera

odm. Alzheimer, Alzheimera, Alzheimerach, Alzheimerami, Alzheimerem, Alzheimerom, Alzheimerowi, Alzheimerowie, Alzheimerów, Alzheimery, Alzheimerze