synonim chrześcijanin

odm. chrześcijanin, chrześcijan, chrześcijanach, chrześcijanami, chrześcijanie, chrześcijanina, chrześcijaninem, chrześcijaninie, chrześcijaninowi, chrześcijanom, chrześcijany