synonim czysto teoretyczny

odm. porównawczo-teoretyczny, porównawczo-teoretyczna, porównawczo-teoretyczną, porównawczo-teoretyczne, porównawczo-teoretycznego, porównawczo-teoretycznej, porównawczo-teoretycznemu, porównawczo-teoretyczni, porównawczo-teoretycznych, porównawczo-teoretycznym, porównawczo-teoretycznymi