synonim deskrypcja

odm. deskrypcja, deskrypcjach, deskrypcjami, deskrypcją, deskrypcje, deskrypcję, deskrypcji, deskrypcjo, deskrypcjom, deskrypcyj