synonim dykteryjka

odm. dykteryjka, dykteryjce, dykteryjek, dykteryjkach, dykteryjkami, dykteryjką, dykteryjkę, dykteryjki, dykteryjko, dykteryjkom