synonim entuzjastka

odm. entuzjastka, entuzjastce, entuzjastek, entuzjastkach, entuzjastkami, entuzjastką, entuzjastkę, entuzjastki, entuzjastko, entuzjastkom