synonim epitet

odm. epitet, epitecie, epitetach, epitetami, epitetem, epitetom, epitetowi, epitetów, epitetu, epitety