synonim epuzer

odm. epuzer, epuzera, epuzerach, epuzerami, epuzerem, epuzerom, epuzerowi, epuzerowie, epuzerów, epuzery, epuzerze, epuzerzy