synonim etos

odm. etos, etosach, etosami, etosem, etosie, etosom, etosowi, etosów, etosu, etosy