synonim gablota

odm. gablota, gablocie, gablot, gablotach, gablotami, gablotą, gablotę, gabloto, gablotom, gabloty