synonim gospodarka

odm. gospodarka, gospodarce, gospodarek, gospodarkach, gospodarkami, gospodarką, gospodarkę, gospodarki, gospodarko, gospodarkom