synonim hochsztaplerski

odm. hochsztaplerski, hochsztaplerscy, hochsztaplerska, hochsztaplerską, hochsztaplerskich, hochsztaplerskie, hochsztaplerskiego, hochsztaplerskiej, hochsztaplerskiemu, hochsztaplerskim, hochsztaplerskimi, hochsztaplersku, niehochsztaplerscy, niehochsztaplerska, niehochsztaplerską, niehochsztaplerski, niehochsztaplerskich, niehochsztaplerskie, niehochsztaplerskiego, niehochsztaplerskiej, niehochsztaplerskiemu, niehochsztaplerskim, niehochsztaplerskimi