synonim innowacyjność

odm. innowacyjność, innowacyjności, innowacyjnościach, innowacyjnościami, innowacyjnością, innowacyjnościom