synonim instytucja

odm. instytucja, instytucjach, instytucjami, instytucją, instytucje, instytucję, instytucji, instytucjo, instytucjom, instytucyj