synonim interakcyjność

odm. interakcyjność, interakcyjności, interakcyjnościach, interakcyjnościami, interakcyjnością, interakcyjnościom