synonim katalog

odm. katalog, katalogach, katalogami, katalogi, katalogiem, katalogom, katalogowi, katalogów, katalogu