synonim katarakta

odm. katarakta, katarakcie, katarakt, kataraktach, kataraktami, kataraktą, kataraktę, katarakto, kataraktom, katarakty