synonim komfort

odm. komfort, komforcie, komfortach, komfortami, komfortem, komfortom, komfortowi, komfortów, komfortu, komforty