synonim kompan

odm. kompan, kompana, kompanach, kompanami, kompanem, kompani, kompanie, kompanom, kompanowi, kompanów, kompany