synonim komysz

odm. komysz, komyszach, komyszami, komysze, komyszem, komyszom, komyszowi, komyszu, komyszy