synonim koperta

odm. koperta, kopercie, kopert, kopertach, kopertami, kopertą, kopertę, koperto, kopertom, koperty