synonim korpus

odm. korpus, korpusach, korpusami, korpusem, korpusie, korpusom, korpusowi, korpusów, korpusu, korpusy