synonim król z rodzimej dynastii

odm. rodzimy, nierodzima, nierodzimą, nierodzime, nierodzimego, nierodzimej, nierodzimemu, nierodzimi, nierodzimy, nierodzimych, nierodzimym, nierodzimymi, rodzima, rodzimą, rodzime, rodzimego, rodzimej, rodzimemu, rodzimi, rodzimych, rodzimym, rodzimymi