synonim lekarski

odm. lekarski, lekarscy, lekarska, lekarską, lekarskich, lekarskie, lekarskiego, lekarskiej, lekarskiemu, lekarskim, lekarskimi, lekarsku, nielekarscy, nielekarska, nielekarską, nielekarski, nielekarskich, nielekarskie, nielekarskiego, nielekarskiej, nielekarskiemu, nielekarskim, nielekarskimi