synonim lektura

odm. lektura, lektur, lekturach, lekturami, lekturą, lekturę, lekturo, lekturom, lektury, lekturze