synonim leming

odm. leming, leminga, lemingach, lemingami, lemingi, lemingiem, lemingom, lemingowi, lemingów, lemingu