synonim miejsce wiecznego spoczynku

odm. Miejsce Piastowe, Miejsca Piastowego, Miejscem Piastowym, Miejscu Piastowemu, Miejscu Piastowym