synonim neptek

odm. neptek, neptka, neptkach, neptkami, neptki, neptkiem, neptkom, neptkowi, neptków, neptku