synonim nic prostszego

odm. prostszy, prostsi, prostsza, prostszą, prostsze, prostszego, prostszej, prostszemu, prostszych, prostszym, prostszymi