synonim nieapteczny

odm. apteczny, apteczna, apteczną, apteczne, aptecznego, aptecznej, aptecznemu, apteczni, aptecznych, aptecznym, aptecznymi, nieapteczna, nieapteczną, nieapteczne, nieaptecznego, nieaptecznej, nieaptecznemu, nieapteczni, nieapteczny, nieaptecznych, nieaptecznym, nieaptecznymi