synonim nieschludny

odm. schludny, nieschludna, nieschludną, nieschludne, nieschludnego, nieschludnej, nieschludnemu, nieschludni, nieschludnie, nieschludno, nieschludny, nieschludnych, nieschludnym, nieschludnymi, schludna, schludną, schludne, schludnego, schludnej, schludnemu, schludni, schludnie, schludno, schludnych, schludnym, schludnymi