synonim odium

odm. odium, odia, odiach, odiami, odiom, odiów