synonim odkryty

odm. odkryty, nieodkryci, nieodkryta, nieodkrytą, nieodkryte, nieodkrytego, nieodkrytej, nieodkrytemu, nieodkryty, nieodkrytych, nieodkrytym, nieodkrytymi, odkryci, odkryta, odkrytą, odkryte, odkrytego, odkrytej, odkrytemu, odkrytych, odkrytym, odkrytymi