synonim osoba francuskojęzyczna

odm. francuskojęzyczny, francuskojęzyczna, francuskojęzyczną, francuskojęzyczne, francuskojęzycznego, francuskojęzycznej, francuskojęzycznemu, francuskojęzyczni, francuskojęzycznych, francuskojęzycznym, francuskojęzycznymi, niefrancuskojęzyczna, niefrancuskojęzyczną, niefrancuskojęzyczne, niefrancuskojęzycznego, niefrancuskojęzycznej, niefrancuskojęzycznemu, niefrancuskojęzyczni, niefrancuskojęzyczny, niefrancuskojęzycznych, niefrancuskojęzycznym, niefrancuskojęzycznymi