synonim osoba włoskojęzyczna

odm. włoskojęzyczny, niewłoskojęzyczna, niewłoskojęzyczną, niewłoskojęzyczne, niewłoskojęzycznego, niewłoskojęzycznej, niewłoskojęzycznemu, niewłoskojęzyczni, niewłoskojęzyczny, niewłoskojęzycznych, niewłoskojęzycznym, niewłoskojęzycznymi, włoskojęzyczna, włoskojęzyczną, włoskojęzyczne, włoskojęzycznego, włoskojęzycznej, włoskojęzycznemu, włoskojęzyczni, włoskojęzycznych, włoskojęzycznym, włoskojęzycznymi