synonim pani od biologii

odm. biologia, biologiach, biologiami, biologią, biologie, biologię, biologii, biologij, biologio, biologiom