synonim parapet

odm. parapet, parapecie, parapetach, parapetami, parapetem, parapetom, parapetowi, parapetów, parapetu, parapety