synonim połowinki

odm. połowinki, połowinek, połowinkach, połowinkami, połowinkom