synonim podlizuch

odm. podlizuch, podlizucha, podlizuchach, podlizuchami, podlizuchem, podlizuchom, podlizuchowi, podlizuchów, podlizuchu, podlizuchy