synonim psychodeliczny

odm. psychodeliczny, niepsychodeliczna, niepsychodeliczną, niepsychodeliczne, niepsychodelicznego, niepsychodelicznej, niepsychodelicznemu, niepsychodeliczni, niepsychodeliczny, niepsychodelicznych, niepsychodelicznym, niepsychodelicznymi, psychodeliczna, psychodeliczną, psychodeliczne, psychodelicznego, psychodelicznej, psychodelicznemu, psychodeliczni, psychodelicznych, psychodelicznym, psychodelicznymi