synonim retoryka

odm. retoryka, retoryce, retoryk, retorykach, retorykami, retoryką, retorykę, retoryki, retoryko, retorykom