synonim rozpadlina

odm. rozpadlina, rozpadlin, rozpadlinach, rozpadlinami, rozpadliną, rozpadlinę, rozpadlinie, rozpadlino, rozpadlinom, rozpadliny