synonim rozterka

odm. rozterka, rozterce, rozterek, rozterkach, rozterkami, rozterką, rozterkę, rozterki, rozterko, rozterkom