synonim rysa

odm. rysa, rys, rysach, rysami, rysą, rysę, rysie, ryso, rysom, rysy